Mírné užívání

Mírné užívání alkoholu (moderate drinking) je charakterizováno jako užívání alkoholu, které obecně nezpůsobuje problémy ani uživateli, ani společnosti.

 

Obecně bývá za mírné užívání alkoholu považováno užití maximálně jednoho alkoholického nápoje denně pro většinu žen a seniorů a maximálně dvou alkoholických nápojů denně pro většinu mužů.

V přepočtu na gram to znamená 10–40 g pro muže a 10–20 g pro ženy, přičemž 20 g alkoholu odpovídá přibližně 0,5 l piva nebo 2 dcl vína.

Doporučené maximální denní dávky v kategorii mírného pití alkoholu se v jednotlivých zemích liší.

 

Světová zdravotnická organizace proto doporučuje obecné rozmezí 10–30 g alkoholu za den.

U žen by tato dávka měla být menší z důvodů fyziologických rozdílů vůči mužům. Jedná se zejména o nižší tělesnou hmotnost a sníženou aktivitu enzymů rozkládajících alkohol.


V současné době se objevuje řada kontroverzních studií, jež se snaží prokázat příznivý vliv mírné konzumace alkoholu na lidské zdraví. Není náhodou, že velká část z nich vzniká za podpory výrobců alkoholu a následně slouží jako jejich propagace.


Mezi nejčastější pozitiva mírného užívání alkoholu bývá uváděno především

 • snížení stresu,
 • podpora příjemných pocitů a pocitu bezstarostnosti,
 • snížení tenze a úzkosti a
 • zvýšení sociability.
 • Dále bývá často zmiňován jeho preventivní potenciál při vzniku kardiovaskulárních onemocnění (srdeční infarkt, mozková mrtvice, arterioskleróza) či Alzheimerovy demence.


Naopak k nejčastějším negativním důsledkům mírného užívání alkoholu patří rizika dopravních nehod, negativní interakce s užívanými léky či zvýšené riziko návratu k nadměrnému užívání alkoholu u osob se syndromem závislosti na alkoholu v léčbě.


Další limity platí pro

 • těhotné ženy nebo
 • ženy, které plánují těhotenství,
 • osoby, které se plánují podílet na řízení motorových vozidel, výškových pracích či jiných aktivitách vyžadujících koncentraci a pozornost.

Zvýšenému riziku jsou vystaveny také

 • osoby užívající léky,
 • abstinující pacienti se syndromem závislosti na alkoholu či v neposlední řadě
 • děti a dospívající.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who