Jak alkohol působí na lidské tělo?

alkoho ucinky na organismusAlkohol obsahuje chemickou látku ethanol neboli ethylalkohol (C2H5OH).Po chemické stránce se tedy o něm hovoří spíše jako o ethanolu či ethylakoholu.

Ethanol sice poskytuje organismu energii (1 g = 7 kcal = 29,4 kJ), ale prakticky nemá výživovou hodnotu. Nutričně řečeno obsahuje pouze prázdné kalorie, které se při časté konzumaci negativně projeví na množství tukové tkáně a působí vznik nadváhy.

 

Alkohol dále ovlivňuje metabolismus ostatních živin, vitamínů a minerálních látek a regulaci vody. Narušení hospodaření organismu s vodou má negativní vliv na většinu fyziologických funkcí organismu. Alkohol totiž snižuje produkci antidiuretického hormonu v mozku, který následně zvyšuje ztráty vody močí – což s sebou nese také ztráty cenných minerálních látek, zejména vápníku, hořčíku, manganu, fosforu a zinku.


Při pití alkoholu dochází ke zvyšování sekrece žaludečních kyselin a histaminu, což může vést ke vzniku zánětlivých procesů. Největší riziko platí zejména pro oblast trávicí soustavy – střev a žaludku. 


Další rizika pramení z kombinace alkoholu a nedostatečné výživy. Thiamin neboli vitamin B1 je potřebný pro rozklad alkoholu – jinými slovy, čím více alkoholu člověk příjme, tím více thiaminu tělo spotřebuje. Při nedostatečné výživě a pití alkoholu dochází rychleji ke ztrátám vitaminů skupiny B; tyto deficience mohou vyústit až v poruchu metabolismu nebo Wernickeho-Korsakově syndromu. Tento syndrom postihuje zejména kognitivní funkce, jako je paměť, pozornost a myšlení, ale také motorické funkce a centrální nervovou soustavu.


Při nadměrné konzumaci alkoholu se organismus chová k dalším vitaminům, jako by byly v nadbytku, a snaží se je z těla vyloučit - například kyselinu listovou a vitamin C. V játrech se postupně začnou uvolňovat zásoby, které odcházejí do krve a následně v podobě folátů ledvinami z těla ven. Tím dochází ke snížení absorpce kyseliny listové ve střevě, snížení aktivace imunity, zvýšení rizika anémie, srdečních onemocnění či rakoviny tlustého střeva. Velké nebezpečí hrozí zejména v období těhotenství, kdy může dojít k rozštěpu neurální trubice plodu.


Alkohol způsobuje také nerovnováhu minerálních látek v těle. Nadměrný příjem např. červeného vína zvyšuje množství železa v organismu a tím i sekreci žaludečních kyselin. Vyšší absorpce pak vede k postižení jater a zvýšení krvácivosti – nejen z nosu či dásní, ale celé trávicí soustavy. Současně tento nadbytek negativně ovlivňuje množství ostatních minerálních látek, jako je mangan, vápník, fosfor či zinek, jejichž absorpci naopak snižuje.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who