Zdravotní rizika

zdravotni rizikaZde uvádíme přehled hlavních rizik spojených s užíváním alkoholu. Podrobnější informace najdete v dalších článcích této rubriky.

 

Akutní zdravotní rizika při užití alkoholu

 

  • úrazy v opilosti
  • úrazy při dopravní nehodě (ať už jako chodec, řidič nebo pasažér)
  • utonutí
  • otrava alkoholem
  • nechráněný sex a tím zvýšené riziko onemocnění sexuálně přenosnou chorobou či otěhotnění

 

Nárazové užívání alkoholu je spojeno s celou řadou zdravotních a sociálních problémů. Bylo zjištěno, že nárazové pití alkoholu zvyšuje riziko srdečních chorob (arytmie, kalcifikace tepen, arterioskleróza) a náhlé smrti i u osob, které dosud nevykazovaly žádné známky probíhajícího onemocnění srdce. U mladých lidí je tento způsob užívání alkoholu považován za rizikový faktor vzniku mozkové a ischemické cévní příhody. U starších pacientů se objevuje v kombinaci se srdeční arytmií – nejčastěji v poruše fibrilace síní. Studie odhadují, že u 15–30 % pacientů má toto onemocnění souvislost s užíváním alkoholu, přičemž 5–10 % všech nových epizod fibrilace síní vzniklo při nárazovém pití alkoholu.

 

 

Rizika spojená s dlouhodobým užíváním

 

  • poškození mozku (včetně neschopnosti učit se a zapamatovávat si nové věci)
  • deprese
  • rozvoj chronických onemocnění, včetně některých druhů rakoviny a srdečních onemocnění
  • cirhóza jater
  • závislost na alkoholu

 

Rizikové užívání alkoholu vede také k duševním a behaviorálním poruchám vyvolaným užíváním alkoholu. Současné studie ukazují, že rizikové pití se častěji vyskytuje u nemocných schizofrenií. Zároveň bylo prokázáno, že již nízká spotřeba alkoholu může zhoršovat příznaky této nemoci a rušit účinnost standardních léků. Jiný výzkum ukázal, že výsledky nemocných se zlepšily, pokud byla léčba schizofrenie spojená s omezením škodlivého pití alkoholu – což naznačuje další spojitost, a to takovou, že rizikový vzorec užívání alkoholu může velmi často pozvolna přejít ve škodlivé užívání alkoholu.

 

 

 

 

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who