PRÁVNÍ NÁSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH – PRACOVNÍ PRÁVO, CIVILNÍ PRÁVO

alkohol a pravoPokud je u osoby detekován alkohol, dochází na základě povahy případu k různým právním následkům. Zaměstnanec pod vlivem alkoholu porušuje své základní povinnosti, což může vést k rozvázání pracovního poměru. Přítomnost alkoholu má význam i při posuzování výše náhrady škody. Pokud zaměstnanec způsobí škodu z nedbalosti, hradí ji jen do výše čtyřapůlnásobku svého měsíčního příjmu, v případě opilosti ale toto omezení neplatí a může po něm být vyžadována úhrada celé škody.


Typické jsou v tomto směru i postihy řidičů, kteří se, pokud řídí pod vlivem alkoholu, dopouštějí přestupku nebo dokonce trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.


Postihu se vystavuje i osoba, která porušuje povinnosti uložené zákonem ohledně konzumace a podávání alkoholu. Jde zejména o naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, za což pachateli hrozí pokuta. Pokud dochází k prodeji, podávání nebo poskytování alkoholu nezletilému ve větší míře nebo opakovaně, dopouští se pachatel trestného činu podání alkoholu dítěti, za což mu hrozí až jeden rok vězení.


Další kategorii představuje protiprávní jednání spáchané v opilosti. Jde zejména o přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití nebo majetku, v závažnějších případech i o trestné činy (např. výtržnictví, rvačka, poškození cizí věci, ublížení na zdraví aj.). Argument, že osoba pod vlivem alkoholu „nevěděla, co dělá", v tomto případě neobstojí. Opilý pachatel je plně odpovědný a výjimky ohledně zmenšené příčetnosti způsobené duševní poruchou se na něj neaplikují. Odpovědnosti ho nezbavuje ani fakt, že se vlivem alkoholu uvedl až do stavu nepříčetnosti. Pokud se v tomto stavu pachatel dopustí činu jinak trestného, bude stíhán za trestný čin opilství.


Spáchání trestného činu v souvislosti s užíváním alkoholu může být rovněž důvodem pro nařízení nuceného ochranného léčení v rámci trestního řízení.


V krajním případě, pokud někdo pije nadměrně do té míry, že není schopen činit některé právní úkony, může soud v civilním řízení omezit jeho způsobilost k právním úkonům. Trestněprávní odpovědnost se však i v tomto případě posuzuje samostatně.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who