PRÁVA VERSUS POVINNOSTI

alkohol a pravoAlkohol patří mezi tzv. legální drogy.

Za stanovených podmínek ho lze vyrábět, prodávat, podávat, kupovat a konzumovat.

Základním právním předpisem, který stanovuje práva a povinnosti v souvislosti s prodejem, podáváním a konzumací alkoholu,

je tzv. Protikuřácký zákon

V České republice lze alkohol konzumovat až po dovršení 18 let.

Podávání a prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, na akcích určených pro tyto osoby nebo ve školách je zakázán. Z toho důvodu nelze alkohol prodávat ani pomocí prodejních automatů, kde není možnost ověřit věk kupujícího. Provozovatel restaurace nebo baru je povinen na tento fakt upozornit umístěním viditelného nápisu zákazu. Za porušení povinností vyplývajících ze zákona hrozí pokuta.

Také dospělé osoby musí nicméně při konzumaci alkoholu dodržovat určitá pravidla.

Vzhledem k účinkům alkoholu na lidský organismus je výslovně zakázáno požívat alkohol při nebo před vykonáváním činností, při kterých může dojít ke škodám na životě, zdraví či majetku, jako je například řízení auta, obsluha strojů atd. Rovněž je nepřípustné přijít pod vlivem alkoholu do práce nebo školy.

Pokud je alkohol detekován, hrozí této osobě zpravidla určitá sankce. Rovněž je žádoucí, aby lidé kontrolovali své pití i ve volném čase. Opilé osoby ohrožující sebe, své okolí nebo veřejný pořádek nesmí vstupovat do prostředků veřejné dopravy či jiných veřejných prostor a můžou být vykázány.

Pokud někdo „přebere" natolik, že ani neovládá své konání, může skončit až na záchytné stanici. Toto nucené vystřízlivění si pak hradí sám. Aby se zabránilo negativním následkům nadměrného pití, je zakázáno podávat a prodávat alkohol osobám již zjevně opilým.

V zájmu zachování veřejného pořádku můžou též obce vyhláškou zakázat nebo omezit konzumaci či podávání alkoholu na veřejnosti nebo potenciálně nebezpečných akcích.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who