Vztahy

alkohol a vztahyUžívání alkoholu v rodině je velmi citlivé téma, které může mít negativní dopady na všechny členy rodiny.

 

Rodiny, v nichž rodiče užívají alkohol, jsou více ohroženy

  • vznikem konfliktů,
  • problémy s výchovou dětí a
  • rozpadem manželství rodičů.

 

Konzumace alkoholu totiž vede k řadě problémů v zaměstnání – rodiny se mohou dostat do ekonomických potíží a jsou rizikové také z pohledu sociálních a psychologických dopadů. Tyto dopady mají přitom největší vliv na vývoj dětí a dospívajících.

 

Alkohol a výchova dětí

 

Pro zdravý vývoj dítěte (a to i v případě, že se užívání alkoholu již v rodině vyskytuje) je důležité, aby rodiče s dětmi o alkoholu mluvili a aby dítě vnímalo zejména závažné zdravotní a sociální důsledky jeho konzumace.

Odborníci se shodují, že vhodná míra komunikace o alkoholu (tj. téma alkoholu není v rodině tabu) je prospěšná pro upevnění vztahů mezi rodiči a dětmi a zároveň chrání děti před rizikovými vzorci užívání alkoholu.

 

Výzkumy ukazují, že dospívající z rodin, kde je alkohol striktně zakázán a vůbec se o něm nemluví, sice neužívají alkohol doma, ale o to častěji na veřejných místech.

Důležitá je tedy jistá míra otevřenosti v komunikaci u rodičů a celkový vstřícný, ale jasně vymezený přístup k tomuto tématu.

 

Mnohé studie dále důrazně upozorňují na možná rizika užívání alkoholu v rodině. Z psychologických výzkumů je možné uvést zejména negativní vliv na zdravý duševní vývoj dítěte. Rizika se objevují již při užívání alkoholu v době těhotenství, další rizika vznikají při formování a výchově dětí – ukazuje se, že rodiče, kteří sami konzumují alkohol, mají problémy s důsledností a kontrolou svých dětí či špatně nastavený systém pravidel. Dětem pak nemusejí být jasné některé příkazy a obecně mohou mít potíže s pochopením hranic a pravidel ve vztazích v rodině. Tyto obtíže si pak mohou následně přenášet také do svého partnerského či rodinného života.

 

Další rizika v souvislosti s užíváním alkoholu v rodině mohou nastat při společné výchově dětí. Bylo zjištěno, že v rodinách dochází ke sdílení alkoholu mezi sourozenci, kdy zpravidla starší sourozenec poskytuje alkohol mladšímu a výrazně tak ohrožuje jeho zdravý vývoj. Toto je skutečnost, proti které by se rodiče měli jednoznačně vymezit a zabránit tak např. časnému vzniku užívání alkoholu u dětí.

 

Alkohol v partnerském soužití

 

Další rizika se týkají vlivu alkoholu na partnerský život. 

Užívání alkoholu působí na mozek nejen krátkodobě – při souloži, ale také dlouhodobě, a to ve vztahu k fungování mozkových buněk (neuronů).

 

Bylo zjištěno, že pacienti léčící se ze závislosti na alkoholu mají nižší sexuální aktivitu, sníženou výkonnost a později i nižší potřebu sexuálního styku.

Tato skutečnost může velmi negativně ovlivnit jejich partnerské soužití a snížit spokojenost se sexuálním životem, a to jak u sebe, tak u partnera.

 

Často se u osob závislých na alkoholu objevuje alkoholická žárlivost, jež se projevuje nesmyslnými a neúměrnými projevy žárlivosti na partnera. Není výjimkou, že tato porucha může být předstupněm tzv. alkoholické paranoidní psychózy, která se vyznačuje halucinacemi – přehnaným podezíráním z nevěry partnera a následnými agresivními reakcemi na jeho „obhajování se". Tím může po určité době dojít ke skutečné a oprávněné nevěře či rozpadu celého vztahu.

 

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who