Sex

Alkohol

  • snižuje zábrany,
  • povzbuzuje sexuální touhu a
  • zvyšuje pocit vzrušení.

 

Lidé se díky němu cítí uvolněnější, bezprostřednější a mají vyšší sebevědomí ve vztahu k opačnému pohlaví.

Snadněji tak navazují kontakt s atraktivním protějškem, rozvíjí se jejich sexuální fantazie a otevírá prostor pro nové zážitky a praktiky.

 

To s sebou však přináší také různá rizika a negativní dopady zejména v oblasti zdraví.

  • Bylo zjištěno, že pravidelná konzumace alkoholu snižuje kvalitu a počet spermií.
  • Studie ukazují, že dlouhodobé užívání alkoholu má negativní vliv na plodnost a snižuje potenci.

 

Dle aktuálních statistik má přibližně 8 až 63 % osob léčících se za závislosti na alkoholu některou ze sexuálních poruch.

 

Nejčastěji se objevují

  • poruchy erekce a ejakulace u mužů,
  • u žen problémy s orgasmem.

 

Přestože účinky mírného požití alkoholu nejprve zrychlí pohyb neuronů a podnítí fantazii, později se projeví zejména tlumivé účinky alkoholu, které způsobí snížení citlivosti vůči sexuálním podnětům. U mužů se to projeví jako problémy s dosažením a udržením erekce a prodlouženou nebo naopak předčasnou ejakulací, u žen se objevují potíže s dosažením vyvrcholení. Alkohol totiž sice vystupňuje sexuální touhu, ale neumožní prožít původní sexuální fantazie.

 

V neposlední řadě má užívání alkoholu vliv také na výběr partnera a způsob sexuální styku.

Vedle uvolnění sexuálních zábran a posílení pocitu sebedůvěry ztrácí člověk schopnost sebekontroly a snadněji se dostává do situací, kterým by se, pokud by nebyl ovlivněn alkoholem, pravděpodobně vyhnul. Alkohol totiž oslabuje schopnost koncentrace a snižuje úsudek i kritický náhled, takže člověk může například snadno podlehnout sexuálně rizikovému partnerovi a nakazit se tak virem HIV nebo jinou pohlavně přenosnou chorobu. Nechtěné těhotenství není tedy jediným rizikem a vždy je důležité myslet na zásady bezpečného sexu – což po konzumaci alkoholu obvykle nebývá aktuálním tématem.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who