ALKOHOL V DOBĚ PRÁZDNIN A VOLNA

alkohol aprazdninyMladí lidé často mění své chování v době volna či prázdnin. Typická je tendence více riskovat, a to rovněž v kontextu užívání návykových látek. U osob, které nikdy návykové látky neužily, může v této době dojít k první zkušenosti.


V souvislosti s prázdninami a volnem lze také hovořit o fenoménu experimentálního a rekreačního užívání návykových látek, tedy jak alkoholu, tak dalších psychostimulačních látek. V prostředí spojeném se zábavou je nejvíce užíván alkohol a jeho užití je obvykle dokonce mnohonásobně vyšší než v běžné populaci. To se odráží také ve zvýšeném výskytu smrtelných úrazů a nehod pod vlivem alkoholu a drog. Mimo akutní zdravotní komplikace plynoucí z požití alkoholu či jiné návykové látky je rizikem experimentálního a rekreačního užívání především přechod k častějšímu či pravidelnému a/nebo rizikovějšímu vzorci užívání. V souvislosti s alkoholem je v České republice stejně jako v EU na vzestupu model nárazové konzumace nadměrných dávek alkoholu (binge-drinking), považovaný za vysoce rizikovou formu konzumace alkoholu.


Na základě několika výzkumů bylo zjištěno, že prázdniny stejně jako volné dny a svátky či sportovní události jsou obdobím, kdy dochází u k vyšší konzumaci alkoholu oproti ostatním dnům v roce. Jako nejrizikovější byly zároveň shledány dny čtvrtek, pátek a sobota. V Austrálii byl dále proveden výzkum na skupině britských cestujících („batůžkářů") ve věku 18–35 let cestujících do Austrálie. Bylo zjištěno, že tato skupina užívala alkohol mnohem častěji než jejich vrstevníci doma ve Velké Británii.

 


 Citované zdroje:
• Bellis, M. A., Hughes, K. E., Dillon, P., Copeland, J., & Gates, P. (2007). Effects of backpacking holidays in Australia on alcohol, tobacco and drug use of UK residents. BMC Public Health 2007, 7:1. (retrieved from: http://www. biomedcentral. com/1471-2458/7/1, 4 May, 2012)
• Del Boca, F. K., Darkes, J., Greenbaum, P. E., & Goldman, M. S. (2004). Up close and personal: Temporal variability in the drinking of individual college students during their first year. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 155–164.
• Greenbaum, P. E., Del Boca, F. K., Darkes, J., Wang, C. P., & Goldman, M. S. (2005). Variation in the drinking trajectories of freshman college students. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 229 –238.
• Goldman, M. S., Greenbaum, P. E., Darkes, J., Brandon, K. O., & Del Boca, K. F. (2011). How many versus how much: 52 weeks of alcohol consumption in emerging adults. Psychology of Addictive Behaviors, Vol. 25, No. 1, 16 –27.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who