Alkohol a řízení motorových vozidel

V České republice platí nulová tolerance pro alkohol za volantem.rizeni fin

 

Řízení motorového vozidla je totiž činností, která vyžaduje schopnost soustředění, správných a včasných vjemů a pohotových reakcí na situaci vznikající v dopravním provozu.

 

Už i při poměrně nízkých hladinách alkoholu v krvi (pod 0,5 promile) se tato schopnost snižuje, čímž vznikají rizikové situace.

Zhoršení schopnosti řídit se prokázalo již po dávkách kolem 10 g alkoholu (tedy asi půl litru desetistupňového piva).

 

Mezi základní povinnosti řidiče podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu tedy logicky patří nepožívat alkohol během jízdy nebo neřídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholu nebo v době, kdy je řidič dosud pod vlivem alkoholu.

V případě kontroly je řidič povinen podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem. Porušením těchto základních povinností se řidič dopouští přestupku, za který mu hrozí pokuta a zákaz činnosti. Je-li zjištěný obsah alkoholu vyšší než 0,3 promile, řidič rovněž přichází o 7 bodů.

 

Podle poznatků lékařské vědy není žádný, tedy ani nadprůměrně disponovaný řidič schopen bezpečně řídit, dosáhne-li hladina alkoholu v jeho krvi nejméně jedno promile. Takovýto řidič již představuje zvýšené nebezpečí pro sebe i pro své okolí a dopouští se trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku. Za to, že řidič vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem alkoholu, činnost, při které by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

 

Přísnější trest (odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti) pachateli hrozí, pokud v tomto stavu způsobí dopravní nehodu nebo jde o řidiče hromadného dopravního prostředku.

Přísněji bude potrestán rovněž řidič, který již byl za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.

 

Chronické užívání alkoholu může mít vliv na možnost řízení motorového vozidla. Za zdravotně způsobilého k řízení se totiž nepovažuje ten, kdo má podle posudku o zdravotní způsobilosti poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu. Lékař, který zjistí tuto skutečnost u žadatele nebo držitele řidičského oprávnění, je povinen o tom informovat obecní úřad, který případně rozhodne o odebrání řidičského průkazu.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who