Zaměstnání

Užívání alkoholu na pracovišti je spojeno s:zamestnani fin

  • nižší produktivitou,
  • zvýšenou úrazovostí v práci,
  • zhoršením docházky do práce či
  • vyšší pracovní fluktuací (střídáním zaměstnání).

 

Bylo zjištěno, že lidé nadměrně užívající alkohol nebo závislí na alkoholu jsou častěji nemocní než ostatní zaměstnanci, což zvyšuje náklady jak samotných zaměstnavatelů, tak i sociálního a zdravotního systému.

 

Hladina alkoholu má významný vliv na pracovní výkon. Současné studie zjistily, že samotní uživatelé alkoholu se sice nedomnívají, že by jejich intoxikace měla na pracovní výkon vliv, ostatní zaměstnanci a zaměstnavatelé však uváděli, že nadměrné užívání alkoholu na pracovišti je spojeno s nižším výkonem, nedostatkem samostatnosti a problémy v mezilidských vztazích. Několika výzkumnými studiemi bylo zjištěno, že rizikové užívání alkoholu vede k nezaměstnanosti – vztah mezi nezaměstnaností je však oboustranný, protože u některých jedinců může ztráta zaměstnání vést ke zvýšené konzumaci alkoholu.

 

Dle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) má zaměstnavatel právo provést u zaměstnance dechovou zkoušku, například pomocí testu ALTEST.

Pokud zaměstnanec dechovou zkoušku odmítne bez udání závažných důvodů, porušuje tím pracovní povinnosti a může si způsobit závažnější problémy.

V případě že se tato situace opakuje (nejméně třikrát), může být se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr. Zaměstnanec může být na tuto možnost (rozvázání pracovního poměru pomocí výpovědi z důvodu soustavného méně závažného porušování povinností) nejprve upozorněn, dle § 52 písmena g) v zákoníku práce však může výpověď obdržet také přímo. Tento paragraf v zákoníku práce totiž hovoří o výpovědi:

a) z důvodů, pro které je možné zrušit pracovní poměr okamžitě,
b) pro závažné porušení povinností zaměstnance,
c) pro soustavné méně závažné porušování povinností zaměstnance.

 

Dalším problémem je konzumace alkoholu na pracovišti po skončení pracovní doby.

Dle zákoníku práce totiž platí zákaz také v této oblasti. Pro mnohé zaměstnance, ale i vedoucí může být tato skutečnost nemilým překvapením a zároveň zdrojem určitých komplikací. Současná praxe totiž ukazuje, že s problémem alkoholu na pracovišti se potýká nejeden vedoucí: v našem prostředí může být někdy velmi obtížné vyjít vstříc zaměstnancům – udržet dobrou atmosféru na pracovišti a přitom dodržovat zákoník práce.

Zakázáno je také konzumovat alkohol na služební cestě nebo během přestávky v práci (i mimo pracoviště).

Tento zákaz se vztahuje rovněž k užívání alkoholu v době mimopracovní, což platí pro případy, kdy by účinek alkoholu mohl přetrvávat až do nástupu zaměstnance do práce, čímž by mohl být ovlivněn jeho pracovní výkon.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who