Specifika

alkohol a zenyŽenský organismus je všeobecně vůči účinkům alkoholu mnohem citlivější. Ženy mají oproti mužům větší podíl tukové tkáně, menší výkonnost jater a méně aktivní žaludeční enzymy. Proto se také opijí rychleji než muži.

 

Současně jsou více ohroženy jaterními a srdečními onemocněními, vysokým krevním tlakem či vznikem rakoviny prsu než ženy, které abstinují. U žen, které pravidelně pijí, byla zjištěna snížená produkce pohlavních hormonů, vyšší riziko onemocnění vaječníků nebo problémy s otěhotněním a neplodností. Těhotné uživatelky alkoholu následně ohrožují nejen sebe, ale i své dítě – více těhotenství.

 

Proč ženy pijí?

 

Důvody, proč ženy pijí, jsou nejčastěji sociálně-psychologické povahy. Zpravidla se jedná o těžké psychické stavy, pocity úzkosti a deprese, negativní emoce či obecně zvýšenou psychickou zátěž a stres.

Úvodním podnětem může být rozchod s partnerem, nenaplňující manželství, problémy s dětmi či se stárnoucími rodiči.

V poslední době odborníci upozorňují na nárůst počtu žen, jež začínají s pitím alkoholu z pracovních důvodů. Tendence vyrovnat se mužům v oblasti pracovního výkonu a být současně dokonalá matka i manželka vede často k úniku k alkoholu.

Bylo zjištěno, že vzdělanější ženy pijí více než ženy se středním vzděláním. Tento trend může souviset se sociokulturními změnami ve společnosti: řada žen se dostává do nových pracovních pozic a musí si tak osvojit i nové sociální role. Přijetím nových rolí se však ženy dostávají do situací, v nichž jsou vystaveny častějšímu kontaktu s alkoholem – a to ne vždy v ideálním psychickém rozpoložení. Velmi rizikové jsou také pomáhající profese. Například ženy pracující ve zdravotnictví mají přístup k různým návykovým látkám a často u nich dochází ke kombinacím užívání alkoholu s léky.

 

Dalším pro ženu náročným obdobím může být klimakterium, odchod do důchodu či tzv. syndrom prázdného hnízda, kdy děti odcházejí z rodiny a matka se s tím musí vyrovnat.

 

Projevy závislosti na alkoholu jsou u žen různé. Nejčastěji se ženy snaží svou závislost skrývat, různě maskovat a pít pouze doma a o samotě. Později, kdy se již postupně rozvíjí závislost, žena ztrácí sociální zábrany, konzumaci alkoholu netají ani na veřejných místech či dokonce v zaměstnání. Tato fáze může pozvolna přejít do tzv. terminální fáze alkoholismu, během níž už žena není schopna maskovat nic, její osobnost degraduje, objevuje se poškození kognitivních funkcí, narušení emocionálních projevů a zvýraznění hysterických rysů.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who