Fetální alkoholový syndrom

alkohol a tehotenstviUžívání alkoholu v těhotenství ohrožuje nejen matku, ale představuje riziko zejména pro její nenarozené dítě. Nemusí se přitom jednat o zvýšenou konzumaci alkoholu – současné studie dosud diskutují, jak vysoká hladina alkoholu dítěti škodí.

 

Aktuální výzkumy ukazují, že už hladina 0,6 promile alkoholu v krvi matky může narušit vývoj plodu. Proto odborníci nejčastěji doporučují těhotným ženám alkohol neužívat vůbec.


V případě, že žena alkohol konzumuje, vzniká u nenarozeného dítěte riziko fetálního alkoholového syndromu. Výzkumy ukazují, že alkohol v krvi plodu může dosahovat mnohem vyšší koncentrace, než je hladina alkoholu v krvi matky. Důvodem je skutečnost, že vyvíjející se plod není zatím vybaven schopností alkohol odbourávat.
Škodlivý vliv alkoholu v krvi matky spočívá v přechodu ethanolu přes placentu a následném vstupu do těla vyvíjejícího se dítěte. Dítě se pak rodí se specifickými tělesnými a psychickými následky, které jej mohou ovlivnit na celý život.


Fetální alkoholový syndrom (FAS) se vyznačuje přítomností tří skupin příznaků:


Poruchy růstu

 

 • v době těhotenství (nižší průměrná tělesná hmotnost)
 • po porodu (nerovnoměrné rozložení tukové tkáně)

 

Deformity v obličeji

 

 • oči (krátké štěrbiny, horní víčko překrývající vnitřní koutek oka či pokles očního víčka)
 • nos (krátký a zvednutý, plochý kořen nosu)
 • uši (nízko položené uši, zadní rotace a neplastické boltce)
 • ústa (tenké rty, vysoké patro)
 • mikrocefalie (předčasné ukončení růstu mozku a často i celé hlavy)

 

Postižení CNS (centrální nervové soustavy)

 

 • intelektuální (mírná až střední mentální retardace)
 • neurologická (mikrocefalus – abnormálně malá hlava způsobená zpomaleným a nedostatečným vývojem mozku, svalová hypotonie – snížené napětí a ochablost svalů)
 • růstová retardace (zpomalení tělesného růstu)
 • chování (zvýšená dráždivost do 1 roku, později hyperkinetická porucha).

 

 

Fetální alkoholový syndrom však není jediným rizikem. Můžeme zmínit také další poruchy způsobené užíváním alkoholu v době těhotenství:


• FASD (Fetal Alcohol Syndrome Disorders) – souhrnný název zahrnující následující poruchy:

• FAS (Fetal Alcohol Syndrome) – vztahuje se na děti s výskytem všech tří skupin příznaků
• FAE (Fetal Alcohol Effects) – přítomny pouze poruchy chování a intelektu
• ARBD (Alcohol-Related Birth Defects) – odchylky od normálního vývoje v době porodu – srdeční defekty, zrakové a sluchové problémy, anomálie ve vývoji kloubů
• ARND (Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorders) – snížená míra pozornosti, poruchy chování, obsedantně-kompulzivní porucha

 

Z výše uvedeného je patrné, proč většina pediatrů a gynekologů varuje před užíváním alkoholu v době těhotenství a doporučuje přísnou abstinenci v zájmu zdraví matky i nenarozeného dítěte.

 

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who