Alkohol pod kontrolou

 O webu

Alkohol byl a je jedním z největších témat. Je látkou, která je používána k nejrůznějším účelům v nejen v průmyslu, ale především je látkou, tvořící hlavní proud pokud jde o užívání a nadužívání. Je látkou, která patří mezi nejvíce podceňované a různými mýty a stereotypy opředené návykové látky. Je vyhledávanou látkou doprovázející lidskou kulturu od nepaměti a je látkou, u které dodnes mnozí neváhají a označují ji, přímo dokonce za součást lidské kultury.

Pro obrovskou část společnosti je alkohol spojen s různými riziky a negativními dopady. Pro část lidí se tyto problémy a komplikace staly dokonce tak výraznými, že se pokouší své užívání alkoholu min. regulovat, případně jej přestat užívat zcela.

Existuje množství různých způsobů, jak tyto problémy a komplikace řešit a spektrum poradenských a léčebných intervencí je v současné době již velmi široké.

Tyto internetové stránky mají za cíl zprostředkovat rychlé a jednoduché seznámení s různými aspekty spojenými s užíváním alkoholu v různém kontextu a získat ověřené základní informace.

Současně pomoci těm, kteří uvažují či přímo hledají nějakou formu pomoci, dozvědět se o jejích formách a získat kontakt na místo, kde o pomoc mohou požádat.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vznik datové části těchto stránek byl podpořen v rámci projektu NETAD, jehož hlavním cílem je síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Projekt NETAD je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111). V souvislosti s tímto projektem stránky také umožňují získávání anonymních údajů pro výzkumné účely s cílem zvýšit spolupráci v síti služeb.


 

 Věděli jste, že .....

  • Slovo "alkohol" pochází z arabského „al-kahal", což znamená jemná ušlechtilá substance.
  • Česká republika zaujímá evropské prvenství v počtu případů rakoviny tlustého střeva u mužů (ženy jsou na devátém místě). Toto onemocnění je z velké míry ovlivněno právě konzumací piva a tvrdého alkoholu. Častým zvykem je taktéž nemírná kombinace tučného masa, uzenin či smažených jídel a pití piva – což riziko nádorových onemocnění ještě zvyšuje.
  • Obézní lidé vykazují po požití alkoholu vyšší hladinu alkoholu v krvi než lidé se stejnou hmotností, ale s vyšším podílem svalové tkáně. Důvodem je skutečnost, že tuková tkáň je vyřazena z rovnoměrného rozmisťování alkoholu v těle, a to je také důvodem, proč mají ženy s nadváhou ve srovnání s muži o jednu šestinu až jednu třetinu vyšší koncentraci alkoholu v krvi a zároveň dříve vykazují známky opilosti.

Znaky závislosti podle WHO

  • silná touha nebo pocit puzení užívat látku
  • potíže se sebeovládáním při užívání látky, především z hlediska množství, u alkoholu schopnost „odolat prvnímu doušku", přestat pít
  • tělesný odvykací stav – abstinenční syndrom
  • nárůst tolerance k účinku látky – u alkoholu tolerance vzrůstá tak, že závislý denně může přijmout dávku, která by zneschopnila běžného uživatele bez tolerance
  • postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů
  • pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků – deprese a úzkosti, zdravotní problémy, změny myšlení se znaky patologie aj.

 

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who